Knihy Tiziana Terzaniho

Ještě jedna jízda na kolotoči

Tiziano Terzani, úspěšný novinář, asijský dopisovatel německého časopisu Der Spiegel, se rok před svými šedesátými narozeninami dozví, že trpí rakovinou. Nepříznivou zprávu nicméně nebere jako osobní tragédii, ale přijímá ji jako příležitost změnit úhel pohledu a přizpůsobit své vnímání světa a života situaci, kdy se ocitá v bezprostřední blízkosti smrti. Jako člověk, který strávil život honbou za příběhy cizích zemí a cizích lidí, se nyní musí víc než kdy předtím věnovat sám sobě, svému tělu, a ještě víc tomu, co je v něm nefyzické a co se musí mnohem víc než tělo připravovat na setkání se smrtí.

To však neznamená, že by se s blízkou smrtí smířil. Pro Terzaniho bylo vždy způsobem života cestování a rakovinu chápe jako pozvánku na další cestu, výpravu, na které se pokusí najít na svou nemoc lék. Jeho cesta začíná v prestižní newyorské nemocnici a vede přes Indii, Thajsko, Hongkong nebo Filipíny až na samotu v malém domku v Himalájích. Všude, kde se ocitne, vyhledá autor místní lékaře, doktory či léčitele. Občas vyzkouší léky, které mu doporučují, ale především sbírá lidské příběhy, poslouchá různé perspektivy a záhy zjišťuje, že to, co hledá, není lék na rakovinu, ale že mnohem víc potřebuje najít způsob, jak se vyrovnat s ‚nemocí‘ nás všech, s naší smrtelností. Významnou roli hraje v tomto ohledu hledání vlastního ‚já‘.

Úvahy o sobě samém ho nevyhnutelně přivádí k úvahám o současném společenském systému a jeho uvažování skládá dohromady mozaiku, ve které se setkávají nejen orientální a západní kultura, mezi nimiž strávil svůj život, ale rovněž přítomnost a minulost, a to jednak historie dvacátého století, o které psal, jednak historie jedince, dobrodružného cestovatele, a jednak historie dávná, jejímiž mýty, legendami a příběhy své vyprávění protkává.

Peter Popham píše ve svém nekrologu o Terzanim, že největším tvůrčím skvostem Terzaniho života byl vlastně Terzani sám. A protože Ještě jedna jízda na kolotoči je knihou, kde o sobě musel Terzani psát víc než kdy jindy, kde měl nejvíce prostoru vyjádřit své pohledy a odhalit své uvažování, je zároveň nejlepším shrnutím jeho životní filosofie nevyhnutelně obohacené o moudrost stáří a vědomí blížící se smrti a nejpřesnější ilustrací jeho postojů a výjimečné osobnosti.

10544797_785373474817408_444981800688122701_n

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *